Gödseltransport

Gödseltransport

Vi utför gödseltransporter med avsedd gödseltrailer. Allt ifrån transport av biogödsel till transport av gödsel från gårdens gödselbrunn ut till åkern. Det sparar tid och minskar era kostnader.